Вхід або
реєстрація
Увійти через
або

Політика конфіденційності


Ця Політика конфіденційності персональної інформації (далі - Політика) діє в відношенні всієї інформації, яку «ЕТИКЕТ ГЛОБАЛ» (ETIKET GLOBAL LP) (далі Адміністрація), і/або його афілійовані особи, можуть отримати про користувача під час використання їм сайту vsesdal.com.

Використання проекту vsesdal.com означає повну і беззаперечну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання проекту.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує і обробляє Адміністрація

1.1.В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються: < p>

1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєсстраціі (створення облікового запису) або в процесі використання сайту.
1.1.2 Дані, які автоматично передаються сайтом проекту vsesdal.com в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

1.2. Ця Політика може бути застосована тільки до сайту проекту vsesdal.com. Адміністрація не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступним на сайті vsesdal.com , в тому числі в текстах консультацій. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

1.3. Адміністрація в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Адміністрація виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, пропонованими в формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

2.1. Адміністрація збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг(виконання угод між експертом і клієнтом). < p>

2.2. Персональну інформацію користувача Адміністрація може використовувати в наступних цілях:

2.2.1. Ідентифікація сторони в рамках угод і договорів з сайтом проекту vsesdal.com;
2.2.2. Надання користувачеві персоналізованих послуг і сервісів;
2.2.3. Зв'язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання сайту, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;
2.2.4. Поліпшення якості проекту, зручності його використання, розробка нових сервісів і послуг;
2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;
2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

3. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам

3.1. Адміністрація зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентами конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженному колі осіб.

3.3. Адміністрація має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;
3.3.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві;
3.3.3. Передача передбачена російським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
3.3.4. Така передача відбувається в рамках продажу або іншої передачі бізнесу (повністю або в частині), при цьому до набувача переходять всі зобов'язання по дотриманню умов цієї Політики стосовно до отриманої їм персональної інформації;
3.3.5. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Адміністрація або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Угоду користувача сервісів vsesdal.com

3.4. У зв'язку з тим, що користувачами сайту є в більшості своїй громадяни РФ, при обробці персональних даних користувачів Адміністрація керується Федеральним законом РФ «Прор персональні дані».

4. Зміна користувачем персональної інформації

Користувач може в будь-який момент змінити (обновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину, а також параметри її конфіденційності, скориставшись функцією редагуванняя персональних даних в особистому кабінеті.

5. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

Адміністрація приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональной інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

6. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

6.1. Адміністрація має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності. При внесеніі змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політіки вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політіки. Чинна редакція завжди знаходиться на сторінці за адресою https://vsesdal.com/uk/privacy

6.2 . До цієї Політики і відносинам між користувачем і Адміністрацією, що виникають у зв'язку з застосуванням Політики конфіденційності, застосовується законодавство Російської Федерації.

7. Зворотній зв'язок. Питання та пропозиції

Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід повідомляти в Службу підтримки сайту vsesdal.com.

Заповніть форму
і дізнайтеся ціну

Файли (при наявності)

    Чек-лист в подарок
    *Скачайте после оплаты заказа